Festival Poezika

Umetnost pevanog stiha

Kulturni centar Novog Sada 

8. i 9. jun 2018.

Poezika

Književno predstavljanje - Dragana MrkićDragana Mrkić, rođena Bataković, 1978.god. u Nikšiću. Završila Filozofski fakultet u rodnom gradu. Novinarka u Radio Televiziji Crne Gore od 1997.god. Svakodnevno u novinarstvu piše, ali poezija je njena ljubav. Objavila je zbirke,,Previše te ima” 2011.god. I ,,Predugo te nema 2017.god. Učesnica je brojnih književnih festivala I pesničkih susreta, kao ,,Boem festa” u Nikšiću, ,,Mostovi spajaju ljude”,,Tara bez granica” I ostali. Njena poezija objavljivana je u časopisima I Zbornicima u CrnojGori i regionu, poput Zbornika ,, Garavi sokak” Književnog kluba – Miroslav Mika Antić, zatim Zbornik ,,Miloš Crnjanski” i drugi.
Koautorka je i stručnih radova u časopisu,,Medijski dijalozi”, a bila je i saradnik u nastavi na Filozofskom fakultetu tri studijske godine.

Magazin Poezika


Društvene mreže

  

Slušajte koncerte

Nezaboravni koncerti sa festivala POEZIKA, zabeleženi u visokom kvalitetu snimka, su dostupni za besplatno slušanje i preuzimanje.