Poezika 2013

Umetnost pevanog stiha!

Kulturni centar Novog Sada / 7-8 jun 2013

Program


Petak 07. jun - 20.30 h.

 • Otvaranje festivala POEZIKA, pozdravna reč Andreja Fajgelja, direktora KCNS
 • Prvi pobednik konkursa za posebne aktere festivala:  Nikola Brkić (Beograd, Srbija)
 • ISIDORA MILIVOJEVIĆ (Kotor, Crna Gora)
 • KATARINA JUVANČIČ & DEJAN LAPANJA (Ljubljana, Slovenija)
 • Kratak dokumentarni film / Eddie Cooney, britanski muzički kolumnista, o regionalnoj muzičkoj sceni
 • MILAN KORAĆ (Novi Sad, Srbija)


Subota 08. jun - 20.30 h.

 • Drugi pobednik konkursa za posebne aktere festivala: Marko Prodanović (BIH)
 • NOVI ODMETNICI I PESNICI DODIRA: Čopor, (Izmenavremena), Ivan Škrabe
 • NINA ROMIĆ (Zagreb, Hrvatska)
 • Kratak dokumentarni film / Novi Odmetnici i Ivica Stanković  
 • OLOVNI PLES (Dugo Selo, Hrvatska)