Poezika 2013

Umetnost pevanog stiha!

Kulturni centar Novog Sada / 7-8 jun 2013